estadisticas web Hoeveel kost de zorg jaarlijks in Nederland? - tan news
Hoeveel kost de zorg jaarlijks in Nederland?
؟Hoeveel kost de zorg jaarlijks in Nederland?

Approved answer
tan news
The answer was approved by date 9 June , 2023
  • Nederlandse zorgkosten blijven stijgen, vooral in de langdurige zorg | Nieuwsbericht Volgens de voorlopige cijfers van Zorginstituut Nederland zijn de kosten van het basispakket van de zorgverzekering met 0,4% licht gestegen naar ...
  • Zorgkosten stijgen in 2022: basispakket 2,9% en langdurige zorg 4,8% In 2022 stijgen de kosten van het basispakket van de zorgverzekering met 2,9% naar een totaal van € 51,3 miljard. De kosten van de ...
  • Nederlandse zorgkosten blijven stijgen, vooral in de langdurige zorg - Zorgcijfersdatabank Ook in 2021 zijn de zorgkosten in Nederland gestegen. Volgens de voorlopige cijfers van Zorginstituut Nederland zijn de kosten van het ...
  • Kosten van ziekten | Volksgezondheid en Zorg - VZinfo In 2019 werden de uitgaven aan de Nederlandse gezondheidszorg geraamd op 97 miljard euro. Dit is ruim 5.600 euro per inwoner. In juni 2022 is de ...
  • Zorguitgaven | Volksgezondheid Toekomst Verkenning - VTV-2018 De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. · In de periode 2015-2040 groeien de zorguitgaven met gemiddeld 2,9 procent per jaar. · De zorguitgaven ...
  • 6.2 Zorguitgaven in vogelvlucht | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid - Rijksfinanciën.nl Eerstelijnszorg. 6.749,7. 6.676,5 ; Tweedelijnszorg. 27.692,3. 28.357,5 ; Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. 2.901,0. 2.972,8 ; Apotheekzorg en ...
  • Record: zorguitgaven Nederland naar 100 miljard euro - Zorgwijzer De zorgkosten per persoon komen in 2018 uit op 5.805 euro. Een stijging van 140 euro ten opzichte van 2017. In dit kostenplaatje wordt rekening ...
  • Zorguitgaven blijven tot 2060 stijgen, gemiddeld met 2,8 procent per jaar | RIVM Tot 2060 blijven de zorguitgaven naar verwachting stijgen. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten gemiddeld met ongeveer 2,8 procent per ...