estadisticas web Wat valt onder verhoogde tegemoetkoming? - tan news
Wat valt onder verhoogde tegemoetkoming?
؟Wat valt onder verhoogde tegemoetkoming?

Approved answer
tan news
The answer was approved by date 9 June , 2023
  • Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen | Vlaanderen.be het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten) · de inkomensgarantie voor ouderen · de toelage voor personen met een handicap, toegekend door ...
  • Verhoogde tegemoetkoming - CM Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen ...
  • Verhoogde tegemoetkoming: voorwaarden - CM Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen: ofwel ontvang je een specifieke uitkering;; ofwel ben je in het ziekenfonds ...
  • Verhoogde tegemoetkoming: grensbedragen van de inkomsten - RIZIV U vindt op deze pagina de jaarlijks grensbedragen van inkomens om de verhoogde tegemoetkoming te genieten. De bedragen zijn identiek voor de ...
  • Verhoogde tegemoetkoming: betere vergoeding van medische kosten - RIZIV - INAMI Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In ...
  • Rechten en voordelen bij verhoogde tegemoetkoming | solidaris-vlaanderen.be Met een verhoogde tegemoetkoming betaal je minder remgeld. Dat is het bedrag dat je uit eigen zak betaalt en waarvoor je dus geen terugbetaling krijgt van je ...
  • Recht op verhoogde tegemoetkoming | solidaris-vlaanderen.be Met recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT) betaal je minder bij de dokter en in het ziekenhuis en krijg je een aantal andere kortingen. Je kan dit recht ...
  • Verhoogde tegemoetkoming medische kosten - Helan Personen met een laag gezinsinkomen hebben automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald voor gezondheidszorg en kunnen ...
  • Verhoogde tegemoetkoming | Vlaams & Neutraal Ziekenfonds De verhoogde tegemoetkoming zorgt er voor dat bepaalde categorieën van mensen een lagere persoonlijke bijdrage betalen voor hun medische zorgen of anders ...